Styre- og komitémedlemer i AaFK

Annonse:

Ålesund Fotball AS

Ålesund Fotball AS ble stiftet 17. mars 1994 og fungerer som et driftselskap for Aalesunds Fotballklubb. Formålet av Ålesunds Fotballklubb AS er å kunne fremme den sportslige utviklingen i Aalesunds Fotballklubb i årene fremover.

Styret:

Jan Petter Hagen - leder
Torill Ytreberg - nestleder
Ivar Nesset - styremedlem 
Jon Ketil Gjørtz - styeemedlem
Eivind Syversen - styremedlem
Maria Elena Kvalen - styremedlem 
Hans Ove Holmøy - styremedlem 

Aalesunds Fotballklubb

Styret:

Jan Petter Hagen - leder
Torill Ytreberg - nestleder
Ivar Nesset - styremedlem 
Jon Ketil Gjørtz - styeemedlem
Eivind Syversen - styremedlem
Maria Elena Kvalen - styremedlem 
Hans Ove Holmøy - styremedlem 

Kontrollkomité

Medlemmer: 
Odd Arve Hansen
Tore Nordal


Vararepresentanter:
Kristian Emblem Flesjå
Alexander Aakre-Sørvik

Valgkomtitè

Leder:
Kristin Fjellby Grung 

Medlemmer:
Roger Holand
Tore Lerstad

Varamedlem:
Ola Engvik

Styret i Seniorgruppen

Leder:
Dagfinn Langva

Nestleder:
Bjørn Hoel

Sekretær:
Helge Løvold

Kasserer:
Arnstein Slinning

Medlemmer:
Steinar Pedersen
Bjørn Hellevik

Annonse fra Eliteserien: