STYRE- OG KOMITÉMEDLEMMER I AAFK

Ålesund Fotball AS

Ålesund Fotball AS ble stiftet 17. mars 1994 og fungerer som et driftselskap for Aalesunds Fotballklubb. Formålet av Ålesunds Fotballklubb AS er å kunne fremme den sportslige utviklingen i Aalesunds Fotballklubb i årene fremover.

Styret:

Styreleder: Jan Petter Hagen

Styremedlemmer: Bjørn Gjerde, Ivar Nesset, Jon Ketil Gjørtz, Kristin Grung og Ola Engvik.

Varamedlem: Hanne Hægh Ryste

Aalesunds Fotballklubb

Styret:

Styreleder: Jan Petter Hagen
Nestleder: Bjørn Gjerde

Styremedlem: Ivar Nesset, Jon Kjetil Gjørtz, Ola Engvik og Kristin Grung.

Varamedlem: Hanne Hægh Ryste

Kontrollkomité

Medlemmer: 
Odd Arve Hansen
Tore Nordal


Vararepresentanter:
Kristian Emblem Flesjå
Alexander Aakre-Sørvik

Valgkomtitè

Leder:
Otto Inge Skeide

Medlemmer:
Roger Holand
Berit Wennersberg

Varamedlem:
Tore Lerstad

Styret i Seniorgruppen

Leder:
Dagfinn Langva

Nestleder:
Geir Hungnes

Sekretær:
Roger Brungot

Kasserer:
Arnstein Slinning

Medlemmer:
Inger Karin Johannessen
Bjørn Sandnes Hoel

Annonse fra Obos-ligaen: